Delivery Information

การจัดส่งสินค้า

ในประเทศ

จัดส่งด่วน EMS ลูกค้าจะได้รับสินค้า ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ  จัดส่งฟรี

ต่างประเทศ

  • จัดส่งแบบด่วนพิเศษ EMS ลูกค้าจะได้รับประมาณ 5-14 วัน
  • จัดส่งทาง FedEx ลูกค้าจะได้รับประมาณ 3-7 วัน